3 години удължена гаранция

Купете прахосмукачка Rowenta Silence Force, Rowenta X-Trem Power, Rowenta X-Trem Power Cyclonic или Rowenta Green Force от 01.02.2024 г. до 30.04.2024 г. и вземете 2+3 години удължена гаранция*, като регистрирате уреда на www.rowenta.bg/udaljenagarancia до 31.05.2024 г. Вижте пълните Правила и условия на кампанията тук.

*Гаранцията от 2+3 г. представлява удължаване с 3 г. на стандартната търговска гаранция от 2 г. и важи само на територията на България за следните модели прахосмукачки Rowenta: RO49xx, RO61xx, RO64xx, RO68xx, RO69xx, RO7Cxx, RO7Bxx, RO72xx, RO73xx, RO74xx, RO76xx и RO77xx, RO79XX закупени в периода 01.02.2024 г. – 30.04.2024 г. от Технополис, Техномаркет, Зора, Техмарт, Техномикс, Метро, дистрибуторската мрежа на Поликомп и eMAG, и регистрирани на www.rowenta.bg/udaljenagarancia до 31.05.2024 г. Повече информация - от търговските консултанти и на www.rowenta.bg/udaljenagarancia.

Вижте моделите прахосмукачки, участващи в промоцията.

Регистрирайте продукта, за да
получите 2+3 ГОДИНИ УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ.

Споделете повече информация за вашия продукт Rowenta като попълните следната форма:

» и премини към стъпка 2

МОДЕЛИ ПРАХОСМУКАЧКИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОМОЦИЯТА:

ПРАХОСМУКАЧКИ БЕЗ ТОРБИЧКА

Silence Force Cyclonic Effitech®

RO7971EA

RO7971EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force Cyclonic Effitech®

RO7961EA

RO7961EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force Cyclonic Effitech®

RO7935EA

RO7935EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force Cyclonic

RO7691EA

RO7691EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force Cyclonic

RO7690EA

RO7690EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force Cyclonic

RO7689EA

RO7689EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force Cyclonic

RO7649EA

RO7649EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force Cylonic

RO7681EA

RO7681EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force Cyclonic

RO7647EA

RO7647EA
КУПИ СЕГА още

SILENCE FORCE Cylonic

RO7643EA

RO7643EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force Cylonic

RO7623EA

RO7623EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force Cyclonic

RO7612EA

RO7612EA
КУПИ СЕГА още

Green Force Cyclonic Max

RO7B13EA

RO7B13EA
КУПИ СЕГА още

Green Force Cyclonic Max

RO7B11EA

RO7B11EA
КУПИ СЕГА още

Green Force Cyclonic Effitech®

RO7C71EA

RO7C71EA
КУПИ СЕГА още

Green Force Cyclonic Effitech®

RO7C66EA

RO7C66EA
КУПИ СЕГА още

Green Force Cyclonic Effitech®

RO7C36EA

RO7C36EA
КУПИ СЕГА още

Green Force Cyclonic Effitech®

RO7C32EA

RO7C32EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power Cylonic
Facelift

RO7283EA

RO7283EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power Cylonic
Facelift

RO7266EA

RO7266EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power Cylonic
Facelift

RO7262EA

RO7262EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power
Cylonic

RO7260EA

RO7260EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power
Cylonic

RO7253EA

RO7253EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power Cylonic
Facelift

RO7244EA

RO7244EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power
Cylonic

RO7212EA

RO7212EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power Cyclonic

RO6984EA

RO6984EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power Cyclonic

RO6971EA

RO6971EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power Cyclonic

RO6963EA

RO6963EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power Cyclonic

RO6962EA

RO6962EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power Cyclonic

RO6941EA

RO6941EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power Cyclonic

RO6921EA

RO6921EA
КУПИ СЕГА още

ПРАХОСМУКАЧКИ С ТОРБИЧКА

Silence Force

RO7783EA

RO7783
КУПИ СЕГА още

Silence Force
Facelift

RO7485EA

RO8396EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO7481EA

RO8396EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO7473EA

RO8396EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6899EA

RO8396EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power

RO6886EA

RO6886EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6883EA

RO6883EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6856EA

RO6856EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power

RO6853EA

RO6853EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6851EA

RO6851EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power

RO6843EA

RO6843EA
КУПИ СЕГА още

X-Trem Power

RO6831EA

RO6831EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6495EA

RO6495EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6493EA

RO6493EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6491EA

RO6491EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6487EA

RO6487EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force FullCare

RO6486EA

RO6486EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6477EA

RO6477EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6455EA

RO6455EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6443EA

RO6443EA
КУПИ СЕГА още

Silence Force

RO6441EA

RO6441EA
КУПИ СЕГА още

Green Force Max Silence

RO6189EA

RO6189EA
КУПИ СЕГА още

Green Force Max Silence

RO6164EA

RO6164EA
КУПИ СЕГА още

Green Force Max Silence

RO6136EA

RO6136EA
КУПИ СЕГА още

Green Force Max

RO4933EA

RO4933EA
КУПИ СЕГА още

Green Force Max

RO4931EA

RO4931EA
КУПИ СЕГА още

Удължената търговска гаранция се предоставя от „ГРУП СЕБ СЛОВЕНСКО” (GROUPE SEB SLOVENSKO, spol. s r.o), с адресна регистрация: Cesta na Senec 2/A, Братислава. Срокът на търговската гаранция важи от датата на закупуването на уред, участващ в настоящата ПРОМОЦИЯ, и при условие на спазени правила на настоящата кампания, продуктът се ползва с „2+3 г.“ гаранция, като първите две години са стандартната международна търговска гаранция на продуктите ROWENTA. В случай на ремонт, гаранционният срок спира да тече до момента, в който уредът не се върне отремонтиран. Този период се прибавя към гаранционния срок. Ако в рамките на гаранционния срок уредът бъде заменен, остатъкът от гаранционния срок се прехвърля върху подменения уред. Не се поставя начало на нов гаранционен срок. Вижте пълните Правила и условия на кампанията тук .

Организатор на кампанията е „Груп СЕБ България” ЕООД, ЕИК 200049070, регистрирано от Комисия за защита на личните данни на Република България като администратор на лични данни с идент.№ 331520. Администраторът има право да обработва личните данни, предоставени от участниците, за маркетингови и рекламни дейности. Всички лични данни, които лицата предоставят при регистрацията ще се обработват и съхраняват от организатора на кампанията, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Лицата предоставят данните си доброволно и изрично се съгласяват данните им да бъдат администрирани, използвани и предоставяни на трети оторизирани лица свързани с Кампанията и/или за маркетингови цели, включително и занапред, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. В случай на отказ от предоставяне на изискваните лични данни, лицата не могат да участват в настоящата промоция.

Всеки участник има право на информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

При упражняване на правото си на достъп всеки участник има право по всяко време да поиска от администратора на лични данни безплатно:

1. потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

2. съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

3. информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него, поне в случаите на автоматизирани решения по чл. 34б от ЗЗЛД.

Всеки участник има право по всяко време да поиска от администратора да:

1. заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;

2. уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. 1, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Научете повече