Ако имате нужда от аксесоари или консумативи за вашия продукт Rowenta,
моля, свържете се с най-близкия сервизен център или с центъра за обслужване на клиенти.