Вашият продукт подлежи на ремонт от Rowenta по време и след гаранционния период.

За да видите гаранционните условия на Вашия продукт, моля, изберете една от сериите продукти по-долу: 

Не сте открили търсената информация? Контакти

Гаранция за неелектрическа дъска за гладене

Гаранция за аксесоари и резервни части и кухненски прибори

Не сте открили търсената информация? Контакти

Не сте открили търсената информация? Контакти

Не сте открили търсената информация? Контакти