Инструкция за употреба - Rowenta - SMART FORCE™ EXTREME RR7126 WH - RR7126WH

Моят най-добър партньор при чистенето, дори и на килими!

Автоматичната прахосмукачка робот Rowenta осигурява реално удобство, с възможност за почистване на всичко, дори и килими. Открийте напълно безпроблемното чистене, като делегирате това домашно задължение и оставите на лесната за използване прахосмукачка-робот да свърши работата вместо вас. Лесен за използване интерфейс осигурява лесно почистване, когато ви е нужно, с надеждни резултати при чистене и абсолютно удобство.

Референтен код : RR7126WH

Инструкции и Ръководство

Често задавани въпроси

Не почиствайте с прахосмукачка мокри повърхности, всякакъв вид течности, горещи вещества (жарава, цигари), изключително фини вещества (гипс, цимент, пепел и т.н.), големи остри отпадъци (стъкло), вредни продукти (разтворители, абразивни материали и т.н.), агресивни продукти (киселина, почистващи продукти и т.н.), запалими и избухливи продукти (на маслена или спиртна основа).
Поставете зарядната докинг станция до стена, на равна повърхност и където прахосмукачката-робот може лесно да я открие.
На мястото не бива да има никакви препятствия (включително килим). Оставете поне 1 метър свободно пространство отляво и отдясно и 2 метра пред докинг станцията. Ако станцията е поставена в ъгъл или се открива трудно, прахосмукачката-робот няма да може да я достигне.
Поставете зарядния кабел на докинг станцията покрай стената.
За повече информация вижте инструкциите в ръководството за употреба.
Оставете зарядната докинг станция постоянно включена в контакта (функцията за автоматично презареждане няма да е налична, ако докинг станцията не е активирана).
Поставете кутията на виртуалната стена на около 30 cm пред мястото, където искате да ограничите достъпа. Поставете я в посоката на линията, където искате да създадете виртуална стена, и се уверете, че нищо не я препречва отпред. Срещуположният край на кутията на виртуалната стена трябва да е в контакт с реална стена. Дръжте виртуалната стена на разстояние от докинг станцията (над 3m). Ако виртуалната стена се постави наблизо, сигналът от стената ще блокира докинг станцията и роботът няма да може да се върне там.
Не използвайте повече от две виртуални стени едновременно. Освен това използването на няколко виртуални стени на малко пространство може да предизвика неизправност в уреда.
За повече информация вижте инструкциите в ръководството за употреба.
Не използвайте уреда. За да избегнете всякаква опасност, трябва да бъдат подменени от оторизиран сервиз за ремонт на прахосмукачки.
Не използвайте уреда. За да избегнете всякаква опасност, не пипайте терминалите. Трябва да изключите докинг станцията от контакта и да бъде подменена от оторизиран сервиз за ремонт на прахосмукачки.
Изсипвайте контейнера за прах в боклука след всяка употреба. Почиствайте уплътненията на отделението за прах с кърпа.
Можете да извършите следните проверки:
Поставете главния превключвател на позиция STOP, след това – на START.
Изключете кабела от контакта, след това го включете отново в докинг станцията.
Уверете се, че зареждащите терминали и прозорчетата на сензора не са замърсени или препречени, след това избършете корпуса и докинг станцията със суха кърпа. Не забравяйте да изключите главния превключвател, както и да изключите робота, преди да го подсушите внимателно.
Проверете дали няма някакви препятствия като отразяващ обект, стол и др. край докинг станцията.
Ако след тези различни проверки автоматичното зареждане все още не се извършва правилно, прахосмукачката-робот трябва да се провери от оторизиран сервиз за ремонт на прахосмукачки.
Проверете:
Дали контейнерът за прах не е пълен.
Дали филтрите са чисти.
Дали няма предмет или боклук, който блокира отвора за всмукване под робота.
След като се уверите, че сте спазили инструкциите за стартирането му от книжката с Инструкциите за употреба, проверете дали електрическият Ви контакт работи като включите друг уред. Ако все още уредът не работи, не опитвайте да го разглобите или поправите сами, а го отнесете в оторизиран сервизен център.
Не използвайте уреда. За да избегнете каквато и да било опасност, сменете кабелатв оторизиран сервизен център.
Виртуалната стена дава възможност да се ограничат зоните, които роботът почиства.
Уредът е направен от материали, които могат да бъдат регенерирани или рециклирани. Можете да оставите уреда в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.
Ако смятате, че някоя част липсва, обадете се на Центъра за обслужване на клиенти, за да Ви окажем необходимото съдействие.
Моля, отидете на раздел „Аксесоари“ на интернет страницата, за да намерите лесно всичко необходимо за Вашия продукт.
Открийте по-подробна информация в раздел Гаранция на тази интернет страница.