Инструкции за употреба и често задавани въпроси за Пречиствател на въздух PURE AIR NANOCAPTUR PU3040

Филтрират се до 99.99% от алергените и фините частици*

Дишайте лесно с Pure Air. Уредът за пречистване на въздух от Rowenta филтрира до 99.99% от алергените и фините частици*, за чист въздух само за 6 минути благодарение на високоефективната система за филтриране, която включва филтър Allergy+. С вградени сензори за замърсяване и светлинен индикатор за нивото на качество на въздуха, уредът автоматично се адаптира към въздуха във вашия дом за максимална филтрация през деня или нощта.

Референтен код : PU3040F0

Инструкции и Ръководство

Често задавани въпроси

Не забравяйте да свържете щепсела на захранващия кабел към електрически контакт, който осигурява подходящо напрежение, след това натиснете бутона за включване/изключване и изберете желаната функция.
Изберете подходящия режим на работа.
Проверете честотата на почистването и смяната на филтрите. При необходимост почистете/сменете филтрите.
След като се уверите, че сте спазили инструкциите за стартирането му от книжката с Инструкциите за употреба, проверете дали електрическият Ви контакт работи като включите друг уред. Ако все още уредът не работи, не опитвайте да го разглобите или поправите сами, а го отнесете в оторизиран сервизен център.
Не използвайте уреда. За да избегнете каквато и да било опасност, сменете кабелатв оторизиран сервизен център.
Проверете кога филтрите са били последно почистени и подменени, и ако е необходимо, почистете/сменете филтъра/филтрите.
Лещата на сензора може да е покрита с прах. Ако е така, почистете я.
Уредът е направен от материали, които могат да бъдат регенерирани или рециклирани. Можете да оставите уреда в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.
Ако смятате, че някоя част липсва, обадете се на Центъра за обслужване на клиенти, за да Ви окажем необходимото съдействие.
Моля, отидете на раздел „Аксесоари“ на интернет страницата, за да намерите лесно всичко необходимо за Вашия продукт.
Открийте по-подробна информация в раздел Гаранция на тази интернет страница.